بایگانی‌های دادگستری مرکز وکلا - وقایع نیوز
افزایش ارزش دارایی‌ها‌ی بانک آینده با ارزیابی‌های جدید 12 اسفند 1401

افزایش ارزش دارایی‌ها‌ی بانک آینده با ارزیابی‌های جدید

به‌دنبال افشاهای پیشین گزارش‌های کارشناسی املاک بانک آینده در سامانه کدال، ارزیابی‌هایی جدیدی از املاک بانک نیز در این سامانه افشا شد.