بایگانی‌های دارایی‌های تولیدی - وقایع نیوز
۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ دچار سوء‌تغذیه مزمن می‌شوند 07 شهریور 1401
درگیری اوکراین ۹۵میلیون نفر را در جهان دچار فقر شدید می‌کند

۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ دچار سوء‌تغذیه مزمن می‌شوند

۱۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ دچار سوء‌تغذیه مزمن می‌شوند، در گیری و جنگ میان روسیه و اوکراین، تداوم پیامدهای اقتصادی ناشی از همه‌‌گیری بیماری کووید۱۹، در جهان موجب شده تا این روزها شاهد بروز اختلالاتی در تامین زنجیره غذایی و افزایش بی‌سابقه قیمت بسیاری از خوراکی‌ها در کشورهای مختلف جهان باشیم