بایگانی‌های دارایی‌های دولت - وقایع نیوز
شرط مصونیت قضایی هیات ۷ نفره 26 بهمن 1401
معاون وزیر اقتصاد: اگر دولت در قله ثروت هم‌ بود مولدسازی اجرا می‌شد

شرط مصونیت قضایی هیات ۷ نفره

شرط مصونیت قضایی هیات ۷ نفره، رییس سازمان خصوصی‌سازی توضیحاتی را درمورد طرح مولدسازی ارائه کرد.

سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت رونمایی شد 23 بهمن 1401
وزیر اقتصاد: امکان مولدسازی اموال سایر قوا را هم داریم‌

سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت رونمایی شد

سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت رونمایی شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: در مورد اموال مازاد نهادهای انقلابی و یا اموال سایر قوا، در صورتی که رئیس عالی قوه و یا سایر نهادها موافقت کنند، اموال مازاد آنها نیز مولدسازی می‌شود.

طرح مولدسازی اموال دولتی، اعلام ورشکستگی مالی عمومی است 16 بهمن 1401

طرح مولدسازی اموال دولتی، اعلام ورشکستگی مالی عمومی است

طرح مولدسازی اموال دولتی، اعلام ورشکستگی مالی عمومی است، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا بر این باور است که طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی اعلام ورشکستگی مالی عمومی است و در نتیجه خشک شدن ظرفیت‌های درآمدزایی سنتی در کشور مطرح شده‌است.