بایگانی‌های دارای بدهی - وقایع نیوز
تمدید زمان امهال مطالبات واحدهاي توليدي داراي بدهي غيرجاري تا پایان شهریور ۱۴۰۲ 04 آبان 1401

تمدید زمان امهال مطالبات واحدهاي توليدي داراي بدهي غيرجاري تا پایان شهریور ۱۴۰۲

تمدید زمان امهال مطالبات واحدهاي توليدي داراي بدهي غيرجاري تا پایان شهریور ۱۴۰۲،‌ شورای پول و اعتبار با هدف مساعدت به بنگاه‌های توليدی، با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تمديد زمان امهال مطالبات واحدهاي توليدي داراي بدهي غيرجاري ، تا پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.