بایگانی‌های دارای مسئولیت - وقایع نیوز
اگر مسئولیتی به عهده دارید، پیشنهاد بیمه ملت را جدی بگیرید 06 اردیبهشت 1402

اگر مسئولیتی به عهده دارید، پیشنهاد بیمه ملت را جدی بگیرید

اگر شما هر فعالیتی دارید و به واسطه آن فعالیت خطری را ایجاد می‌کنید، نسبت به آن خطر ایجاد شده در قبال دیگران دارای مسئولیت هستید، پس پیشنهاد بیمه ملت را جدی بگیرید.