بایگانی‌های دارت - وقایع نیوز
نشاط سرمایه انسانی در گرو توسعه ورزش سازمانی است 27 تیر 1402

نشاط سرمایه انسانی در گرو توسعه ورزش سازمانی است

توجه به بعد نرم منابع انسانی از الویت های معاونت توسعه مدیریت و منابع به شمار می آید.

قهرمانی شرکت بیمه کوثر در رشته تنیس روی میز 19 بهمن 1401

قهرمانی شرکت بیمه کوثر در رشته تنیس روی میز

مسابقات تنیس روی میز دومین جشنواره ورزشی صنعت بیمه با قهرمانی شرکت بیمه کوثر در بخش مردان به اتمام رسید.