بایگانی‌های دارندگان حساب - وقایع نیوز
اهمیت حضور بانک‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی 29 مهر 1401

اهمیت حضور بانک‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی

اهمیت حضور بانک‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، شما هم این عبارت را زیاد شنیده‌اید که «هرچه بُرد بیشتری داشته باشید بهتر است» و این مقوله می‌تواند درباره افراد، شرکت‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و … صدق داشته باشد.