بایگانی‌های دارندگان کارت‌های بازرگانی - وقایع نیوز
هشدار تعلیقی به دارندگان کارت‌های بازرگانی 14 شهریور 1402

هشدار تعلیقی به دارندگان کارت‌های بازرگانی

هشدار تعلیقی به دارندگان کارت‌های بازرگانی؛ سازمان توسعه تجارت به دارندگان کارت‌های بازرگانی که بازگشت ارز آنها کمتر از ۶۰ درصد است، هشدار تعلیق داد.