بایگانی‌های دارندگان کارت‌های بانکی - وقایع نیوز
سقف برداشت نقدی از خودپرداز ۶۰ هزار تومان شد! 27 بهمن 1401

سقف برداشت نقدی از خودپرداز ۶۰ هزار تومان شد!

سقف برداشت روزانه از خودپرداز ۶۰ هزار تومان شد!؛ از روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ سقف برداشت نقدی روزانه از خودپرداز همه بانک‌ها به ۶۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد.