بایگانی‌های مزایده الکترونیکی - وقایع نیوز
آغاز سومین مرحله مزایده سراسری املاک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران 26 شهریور 1402

آغاز سومین مرحله مزایده سراسری املاک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

سومین مرحله مزایده سراسری املاک و اموال منقول و غیرمنقول تملیکی و مازاد بانک ‌ملی ‌ایران در سال ۱۴۰۲ برگزار می شود.