بایگانی‌های ناصرخسرو - وقایع نیوز
سمساری واکسن در راسته دارو فروشان! 20 دی 1399

سمساری واکسن در راسته دارو فروشان!

«ناصرخسرو» بیش از آن که شاعری بلندآوازه را به یادمان آورد، این روزها پدیده‌ای شده برای فریب مردم و اخاذی از جان و سلامت‌؛ به اصطلاح داروفروشانی که این بار نان در روغن کرونا زده‌ و نوش‌دارویی تقلبی را دلالی می‌کنند؛ آنهم به یورو و دلار...