بایگانی‌های ناظر در مراکز - وقایع نیوز
حضور ۴۰۰ ناظر در مراکز خرید تضمینی برگ سبز چای 07 اردیبهشت 1400
رئیس سازمان چای کشور خبر داد:

حضور ۴۰۰ ناظر در مراکز خرید تضمینی برگ سبز چای

رشت- رئیس سازمان چای کشور با اشاره به آغاز برداشت برگ سبز چای و خرید تضمینی این محصول توسط کارخانجات، گفت: ۴۰۰ ناظر بر روند خرید نظارت می کنند.