بایگانی‌های ناقلان احتمالی - وقایع نیوز
سرخی وضعیت بعد از انجام سفرهای نوروزی/ ناقلان احتمالی درراه برگشت 11 فروردین 1400

سرخی وضعیت بعد از انجام سفرهای نوروزی/ ناقلان احتمالی درراه برگشت

ناقلان احتمالی یا همان مسافران نوروزی در حال برگشت از شهرها و کشورهای سرخ رنگی مانند ترکیه هستند. وضعیتی که مسئولان بهداشت در کشور را نگران ایجاد موج دیگری از شیوع ویروس کرده است.