بایگانی‌های نامبردگان علاوه بر حقوق‌های فوق نجومی‌ای - وقایع نیوز
حقوق مدیرعامل یک شرکت خودروساز دولتی ۲۰۰ میلیون تومان و رئیس دفترش ۱۵۰ میلیون تومان در ماه است 29 بهمن 1401
دریافتی مدیران خودرویی رکورد زد:

حقوق مدیرعامل یک شرکت خودروساز دولتی ۲۰۰ میلیون تومان و رئیس دفترش ۱۵۰ میلیون تومان در ماه است

حقوق مدیرعامل یک شرکت خودروساز دولتی ۲۰۰ میلیون تومان و رئیس دفترش ۱۵۰ میلیون تومان در ماه است، براساس اطلاعات رسیده درحالیکه کارگران یک شرکت خودروساز دولتی طبق مصوبات وزارت کار حقوق خود را دریافت می کنند؛ حقوق مدیرعامل این شرکت حدود ۲۰ برابر حقوق یک کارگر و حقوق مدیر حوزه ریاست وی نیز حدود ۱۵ برابر حقوق کارگران همین شرکت خودروساز است.