بایگانی‌های نامتوازن - وقایع نیوز
رسوب با اسم رمز نوآوری به سوی انحطاط نرود؛ نهاد ناظر به گوش باش 08 تیر 1402

رسوب با اسم رمز نوآوری به سوی انحطاط نرود؛ نهاد ناظر به گوش باش

رسوب با اسم رمز نوآوری به سوی انحطاط نرود؛ نهاد ناظر به گوش باش، این روزها «رسوب» در صنعت بیمه با اسم رمز نوآوری رخ نمایی می‌کند؛ گویی رفته رفته در فرآیند فروش تسویه دیگر موضوعی نامانوس است و مدیران در برخی شرکت‌های بیمه تنها به دارایی روی کاغذ بسنده کرده و دلخوش هستند.