بایگانی‌های نامزد‌های اتاق - وقایع نیوز
نامزدهای اتاق‌ها از ۱۲ اسفند تبلیغ کنند 06 اسفند 1401

نامزدهای اتاق‌ها از ۱۲ اسفند تبلیغ کنند

نامزدهای اتاق‌ها از ۱۲ اسفند تبلیغ کنند؛ زمان تبلیغات برای نامزدهای انتخابات اتاق‌های بازرگانی از ۱۲ تا ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.