بایگانی‌های نامزد - وقایع نیوز
بررسی طرح‌های فناورانه و نوآورانه رویداد چادرو به ایستگاه پایانی رسید 16 اسفند 1402

بررسی طرح‌های فناورانه و نوآورانه رویداد چادرو به ایستگاه پایانی رسید

از بین 36 ایده و طرح فناورانه راه‌یافته به مرحله دوم ارزیابی، 20 طرح دارای شاخص های لازم بوده که به مرحله سوم (داوری) جشنواره ایده های برتر(چادرو) راه یافتند.