بایگانی‌های نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی - وقایع نیوز
اعتراض به انتخابات نظام مهندسی کشاورزی تهران 10 تیر 1402

اعتراض به انتخابات نظام مهندسی کشاورزی تهران

اعتراض به انتخابات نظام مهندسی کشاورزی تهران؛ جمعی از نامزدهای انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با ارسال نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواهان شفاف‌سازی و بررسی دوباره نتایج شدند.