بایگانی‌های نام‌های خاص - وقایع نیوز
آشنایی با مجازات‌های استفاده از اسامی و اصطلاحات بیگانه بر روی کالا 15 آبان 1401

آشنایی با مجازات‌های استفاده از اسامی و اصطلاحات بیگانه بر روی کالا

آشنایی با مجازات‌های استفاده از اسامی و اصطلاحات بیگانه بر روی کالا، به موجب دستور معاون رئیس‌جمهور و نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، استفاده از اسامی و اصطلاحات بیگانه بر روی کالاها و تولیدات داخلی ممنوع و مستوجب مجازات خواهد بود.