بایگانی‌های نامه نگاری وزیر - وقایع نیوز
سایه و روشن نامه نگاری وزیر اقتصاد برای دریافت مطالبات بیمه دانا از سازمان برنامه 24 خرداد 1402

سایه و روشن نامه نگاری وزیر اقتصاد برای دریافت مطالبات بیمه دانا از سازمان برنامه

نامه نگاری وزیر امور اقتصادی و دارایی با سازمان برنامه جهت وصول مطالبات بیمه دانا از محل بودجه 1402 سبب شائبه جانب داری او از برخی شرکت ها و یا مدیران آنها شده.