بایگانی‌های نام گذاری سال - وقایع نیوز
دستور العمل سید علی لطفی زاده با توجه به نامگذاری سال جدید 27 فروردین 1402

دستور العمل سید علی لطفی زاده با توجه به نامگذاری سال جدید

یادداشت: سیدعلی لطفی زاده دستورالعمل مهار تورم و رشد تولید با توجه به نام گذاری سال 1402 به نام مهار تورم و رشد تولید و ضرورت تهیه برنامه اجرایی برای تحقق این موضوعات مهم، نوشته حاضر ضمن اشاره به ریشه ایجاد تورم و عدم رشد تولید در کشور، دستورلعملی را به صورت اجرایی برای تحقق شعار سال ارائه می نماید.