بایگانی‌های نان در فرهنگ ایرانی - وقایع نیوز
آرد کامل یک دروغ تجاری است 27 آبان 1402

آرد کامل یک دروغ تجاری است

یک کارشناس غلات گفت:اصطلاح آرد کامل که در بازار مطرح است پایه و اساس علمی و مستند ندارد. برخی سخنان کارشناسان صنایع غذایی منجر سوءاستفاده شده و افراد به نفع سودتجاری خود بهره برداری می‌کنند.