بایگانی‌های ناکامی در توسعه - وقایع نیوز
نبود آمایش صنعتی و ناکامی در توسعه 11 اردیبهشت 1402
یادداشت: حسین پیرموذن، رئیس اتاق بازرگانی اردبیل

نبود آمایش صنعتی و ناکامی در توسعه

نبود آمایش صنعتی و ناکامی در توسعه، نداشتن نقشه راه جامع و دقیق، نقطه‌ضعف اصلی بخش صنعت کشور است. متاسفانه به‌رغم وعده‌‌‌هایی که از سوی دولتمردان در دوره‌‌‌های مختلف درباره تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی داده شده است، همچنان استراتژی‌ای برای این بخش نداریم.