بایگانی‌های وقایع‌نیبوز - وقایع نیوز
می‌توانید صورت مسئله را پاک کنید 07 مرداد 1401
بیمه 380هزار هکتار از اراضی کردستان در طرح جهش تولید در دیمزارها

می‌توانید صورت مسئله را پاک کنید

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از اخبار سبز کشاورزی: نادر کریمی جونی| به خودی خود و طبق تعریق بیمه‌ها موسسات سودآوری هستند و اگرچه در زمره موسسه‌های حمایتی دسته‌بندی می‌شوند؛ اما از آنجا که تراز دریافتی و پرداختی ایشان همواره مثبت است و به اندازه دریافت، پرداخت نمی‌کنند یا مجموع پرداخت‌های سالانه‌شان کمتر از دریافت‌ها است.