بایگانی‌های وقایع اخیر کشور - وقایع نیوز
انجمن تجارت الکترونیک: بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در خطر نابودی‌ است 08 مهر 1401

انجمن تجارت الکترونیک: بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در خطر نابودی‌ است

انجمن تجارت الکترونیک: بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در خطر نابودی‌ است، این انجمن با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت آسیب‌های جدی از محل قطع اینترنت را متوجه نهادهای تصمیم‌ساز دانست.