بایگانی‌های کمیته مشترک ایران و عراق - وقایع نیوز
پرونده قضایی ترور شهید سلیمانی به کمیته مشترک ایران و عراق رفت 14 فروردین 1400
باقری کنی خبر داد

پرونده قضایی ترور شهید سلیمانی به کمیته مشترک ایران و عراق رفت

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: قرار است در قالب یک کمیته مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و عراق، فرآیند رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی هر چه جدی‌تر و سریع‌تر پیگیری شود.