بایگانی‌های کمیسیون آمار جامعه صنعت کفش ایران - وقایع نیوز
کفش‌های ایرانی در پای عراقی‌ها؛ اگر چین بگذارد! 26 اردیبهشت 1400

کفش‌های ایرانی در پای عراقی‌ها؛ اگر چین بگذارد!

رئیس کمیسیون آمار جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه عراق به تنهایی سهم ۵۶ درصدی صادرات ایران را دارد، گفت: اما نوسانات قیمت‌ ارز و افزایش قیمت تمام شده داخلی باعث شده در بازار۳۷۴ میلیون دلاری عراق، سهم ایران از ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۳ به حدود ۱۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کند، اما سهم کشور چین در بازار عراق در همین دوره از ۲۵ درصد به ۵۱ درصد افزایش پیدا کرد.