بایگانی‌های کمیسیون امور داخلی - وقایع نیوز
آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری 17 اسفند 1399

آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

نایب رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد: ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها بررسی شده و اکنون در نوبت رسیدگی در صحن است.