بایگانی‌های کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات - وقایع نیوز
جزئیات مناظرات تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 06 خرداد 1400
قاضی زاده تشریح کرد

جزئیات مناظرات تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ضمن تشریح جرئیات مناظرات تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری،عنوان کرد: سه برنامه مناظره زنده تلویزیونی هر یک به مدت سه ساعت (۱۸۰ دقیقه) بین نامزدها خواهیم داشت.