بایگانی‌های کمیسیون - وقایع نیوز
بیل مکانیکی و سرعت زیاد عامل واژگونی قطار مشهد به یزد 22 خرداد 1401

بیل مکانیکی و سرعت زیاد عامل واژگونی قطار مشهد به یزد

بیل مکانیکی و سرعت زیاد عامل واژگونی قطار مشهد به یزد، بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته تاکنون، انسداد مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی و تخطی از سرعت مقرره و تعیین‌شده مطابق حکم احتیاط، دو علت مهم حادثه قطار مشهد به یزد است.