بایگانی‌های پل شهید باکری - وقایع نیوز
بزرگراه شهید سردار سلیمانی کرج، جایگاه نخست از لحاظ جذب ترافیک در کشور 29 آبان 1402

بزرگراه شهید سردار سلیمانی کرج، جایگاه نخست از لحاظ جذب ترافیک در کشور

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی کلانشهر کرج گفت: مدیریت شهری کرج طی ۹ ماه گذشته ۷/۵ کیلومتر از بزرگراه شمالی کرج را تکمیل و امسال پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی مدیریت شهری کرج به ساخت بزرگراه شهید سلیمانی اختصاص یافته است.