بایگانی‌های لرستان - وقایع نیوز
تردد بیش از ۶۵ میلیون وسیله نقلیه در خرداد ماه امسال در راههای برون شهری کشوردر خرداد ماه امسال 15 تیر 1401

تردد بیش از ۶۵ میلیون وسیله نقلیه در خرداد ماه امسال در راههای برون شهری کشوردر خرداد ماه امسال

بیش از ۶۵ میلیون وسیله نقلیه در راه های برون شهری کشور تردد بین استانی داشتند که نسبت به خرداد سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است.

لرستان بر قله آبزی پروری آب‌های داخلی ایران 24 مرداد 1400
از سیمره تا کرخه موهبت الهی (بخش نخست)

لرستان بر قله آبزی پروری آب‌های داخلی ایران

به گزارش وقایع‌نیوز به نقل از اکوپرشین، علیرضا کیهان‌پور: اگر رسانه‌های تخصصی و نویسندگان گمنام این عرصه در مورد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان‌هایی مانند لرستان بنویسند شاید کاری انجام شده و قلم و قدم اشان سرمنشاء خدمتی ناچیز محسوب شود.