پاسداشت هفته جهانی گردشگری پاسداشت صلح دوستی و احترام متقابل جامعه میزبان و میهمان است این ادب و این آیین در فرهنگ غنی ایرانی راز آلود نبوده بلکه برای همگان عیان می باشد که ایران و ایرانی مهمان نواز بوده چه این مهمان هم وطن باشد یا که مهمانی از هر تبار و آئینی.
پاسداشت هفته جهانی گردشگری پاسداشت صلح دوستی و احترام متقابل جامعه میزبان و میهمان است این ادب و این آیین در فرهنگ غنی ایرانی راز آلود نبوده بلکه برای همگان عیان می باشد که ایران و ایرانی مهمان نواز بوده چه این مهمان هم وطن باشد یا که مهمانی از هر تبار و آئینی. به گزارش وقایع نیوز: حال که این مهمانی در قالب گردشگری جلوه ای جهانی پیدا کرده باید عرض کنم ، گردشگری صنعتی رو به رشد و قطعا در آینده ای نزدیک اقتصاد اول خواهد بود چرا که این اقتصاد فرهنگی عمری به درازای تاریخ را پشت سر گذاشته و تمامی مذاهب جهان شمول آن را بستری برای درس آموزی از گذشتگان، طبعیت و … قلمداد کرده اند. حال که دین مبین اسلام به کرات بر سفر و تجربه های حاصل از آن تاکید نموده است پس جایی برای کاهلی نمی ماند که باید از این بستر برای افزایش شور و نشاط در جامعه ایرانی و جهان اسلام بهره برد. اینجانب به نوبه خود این هفته فرهنگی_ اقتصادی را به عزیزان عملگرا در این حوزه تبریک گفته و از تمامی سیاستگذاران ، فعالان ، سرمایه گذاران و … برای حضور در مناطق آزاد برای ایجاد جریانی تازه از انواع مختلف گردشگری دعوت می نمایم. چرا که معتقد هستم گردشگری مناطق آزاد جلوگاه بهشت گردشگران است که می توان همه نوع از انواع گردشگری را در آن رونق بخشید.